Select Page
Đorđone, tajna do tajne

Đorđone, tajna do tajne

Đorđone, autoportret – izvor: Wikipedia Đorđone je bio veoma visokog rasta. Stasit čovek. Lep. Odatle i ime: Veliki Đorđo – Đorđone. Jedan drugi Đorđo, Vazari, slikar, pisac i istoričar, tvrdio je da je pomenuta veličina isključivo ukazivala na Đorđoneovu veliku...